Home

Toilet verhuur Vermeulen is gespecialiseerd in sanitaire voorzieningen voor bouwwerven en al uw evenementen zoals opendeurdagen, tuinfeesten, babyborrels, fuiven, enz.

Wij kunnen u verschillende mogelijkheden aanbeiden om steeds aan uw vraag te voldoen.

Overzicht van ons aanbod

Chemische toiletten worden voornamelijk op bouwwerven en evenementen waar geen mogelijkheid tot afvoer is gebruikt.

Toiletcontainers worden zowel op fuiven als op grote evenementen, waar veel toiletten noodzakelijk zijn, gebruikt.

Plaszuilen worden gebruikt bij evenementen om wildplassen tegen te gaan. Deze kunnen met of zonder afvoer worden gebruikt.


Overdekte handwasunits worden vooral op bouwwerven ingezet om de handhygiëne te
kunnen garanderen.

Chemisch toilet voor mindervaliden

Met dit chemisch toilet kan u er voor zorgen zorgen dat de toiletten op uw event ook voor mindervaliden toegankelijk zijn.


De luxe toiletwagens worden gebruikt voor VIP van het evenement of voor privéfeesten zoals huwelijken.


Plasgoten worden evenens bij evenementen gebruikt om wildplassen tegen te gaan. Er kunnen meer personen tegelijk plassen dan bij plaszuilen. Een afvoer is steeds noodzakelijk.Handwasunits worden vooral op evementen ingezet om aan de handhygiëne na het toiletbezoek te voldoen.

©  Verhuur Vermeulen BV - 0476 81 44 40 - kristof@verhuurvermeulen.be